Home
Contact
Offermanstraat 10
5715 AN Lierop
Tel.: 0492 331673
José van den Bogaard

Mob.: 06 2214 9580
E-mail: beheerder@devurherd.nl
Openingstijden
Maandag:20:00 - 23:00 uur
Dinsdag:20:00 - 23:00 uur
Woensdag:20:30 - 23:00 uur
Donderdag:20:00 - 23:00 uur
Vrijdag:Gesloten
Zaterdag:Gesloten
Zondag:19:00 - 23:00 uur
Vakantiesluitingen
21 mei Hemelvaartsdag
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
18 juli tot 17 augustus 2020 Zomervakantie
13 + 14 september Lierop kermis

Corona nieuws.... 

Vanaf 1 juni mag De Vurherd weer open.

Er mogen weliswaar maar 30 personen tegelijk binnen wat ervoor zorgt dat we nog maar beperkt open kunnen maar er is een begin.

Helaas is het ook nog niet toegestaan om in groepen te zingen, te sporten en muziek te maken.

Hopelijk kunnen we na de zomervakantie de gewone activiteiten ook weer oppakken en zal De Vurherd weer even bruisend zijn als voor de corona uitbraak.

Voorlopig gaan alleen de Schuurherd, het Klaslokaal en het Kantoor open.

Wil je een ruimte reserveren, mail dan naar beheerder@devurherd.nl en vermeld hierbij duidelijk: de datum, tijd, met hoeveel personen je wil komen en van welke ruimte je gebruik zou willen maken.

Lees voordat je komt de protocollen goed door en laat ze ook lezen aan de andere gebruikers die met je meekomen.

Hierbij is 1,5 meter afstand en ook de looproute belangrijk dus binnenkomen via de zij-ingang en naar buiten door de hoofduitgang.

Wij hopen dat, als iedereen zich aan het protocol houd, 1,5 meter afstand houdt, regelmatig handen wast en hoest en niest in de elleboog, dat we dan allemaal gezond blijven.

 

Protocol Covid 19 maatregelen De Vurherd, d.d. 24-5-2020

 

Wereldwijd hebben we te maken met het Covid 19. Een virus dat zich verspreidt tussen mensen. Ter bestrijding van dit virus heeft het kabinet regels opgelegd waar burgers, bedrijven en instellingen zich aan dienen te houden. Als De Vurherd bezoekers wil gaan ontvangen dan dienen hiertoe maatregelen getroffen te worden. In dit protocol staat welke eisen er gelden en welke maatregelen en genomen worden en wat dat betekent voor betrokkenen.

Gebruikers worden van de actuele versie van dit protocol op de hoogte gebracht op het moment dat zij een ruimte reserveren. Het actuele protocol wordt op de website geplaatst en aangeplakt in het gebouw.

Uitgangspunten:

·      Veiligheid van bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en leveranciers staat centraal bij onze voorschriften.

·      Vanaf 1 juni 2020 zullen er maximaal 30 personen in het gebouw aanwezig mogen zijn (exclusief personeel).

·      Hiervoor is de Grote Zaal, het Klaslokaal (max 8 personen) en het Kantoor (max 3 personen) beschikbaar.

·      Er is een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor de naleving van het protocol en de naleving ook actief controleert.

 

Afspraken: 

  1. Openstelling van het gebouw vindt slechts plaats na reservering, dit kan na afspraak met onze beheerster mondeling, telefonisch of digitaal.2.
  2. Medewerkers en vrijwilligers van De Vurherd behouden zich het recht voor om bezoekers of leveranciers toegang tot het gemeenschapshuis te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.
  3. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde persoon. Dit geldt in het gehele gebouw van De Vurherd en vóór het gebouw.
  4. Bezoekers komen binnen door de zijingang bij het nieuw gedeelte en de verlaten het gebouw door de hoofduitgang (eenrichtingsverkeer). De looproute is met pijlen aangegeven. Bezoekers volgen deze looproute.
  5. Voor iedereen die het gebouw betreedt geldt: ‘ga niet van huis bij gezondheidsklachten (verkoudheid of koorts). U bent welkom als u en uw huisgenoten tenminste 24 uur vrij van verkoudheid of koorts zijn.
  6. Iedereen houdt zich aan de hygiënemaatregelen zoals aangegeven in het gebouw. In het bijzonder op de toiletten.
  7. Het is alleen toegestaan om met meer dan één persoon naar het gemeenschapshuis te komen indien sprake is van dezelfde personen uit één huishouden.
  8. Iedereen die behoort tot de risicogroepen wordt ontraden naar het gemeenschapshuis te komen.
  9. Daar waar contact niet voorkomen kan worden (evacuatie/hulpverlening) zullen aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke afscherming.

Toilet:

1.     Gebruik van het toilet is toegestaan. Er mag maximaal 1 persoon tegelijkertijd in de             toiletruimte aanwezig zijn.
2.     Wij maken dan ook alleen gebruik van de losse toiletten bij de Vurtuin.
3.     Deuren staan zo veel mogelijk open of op een kier om handcontact te voorkomen.
4.     Er is te allen tijde voldoende (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Bij       voorkeur papieren handdoekjes en afsluitbare afvalbakken.
5.     Op de toiletten zijn handenwas-faciliteiten beschikbaar. Ook hangen daar handenwas-       instructies.
 

Schoonmaak:

6.     Voor maximale hygiëne wordt het gemeenschapshuis regelmatig schoongemaakt.
7.     Contactoppervlakken en aanraakpunten krijgen daarbij bijzondere aandacht.
8.     Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling.


Medewerkers en vrijwilligers:

9.     Medewerkers en vrijwilligers krijgen een instructie of training over de naleving en                 handhaving van het protocol.
10. Medewerkers en vrijwilligers die gebruik moeten maken van persoonlijke                              beschermingsmiddelen krijgen deze door het gemeenschapshuis aangereikt en                  ontvangen instructie over het toepassen er van.
11. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vooralsnog vanuit        huis gedaan.
 

Leveranciers en transporteurs

12. Leveranciers en transporteurs spreken vooraf met de beheerster de plaats af waar de        goederen bij het gemeenschapshuis afgeleverd worden.
13. Zij laten een kwartier van tevoren de aankomsttijd weten.
14. Zij dragen handschoenen.
15. Zij betreden alleen na overleg met de beheerster het gemeenschapshuis.
16. Zij overwegen levering tot de deur.
 

 

EHBO, BHV of hulpverlening:

17. Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende                    relevante organisaties wordt opgesteld (bijvoorbeeld Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV).
18. Daar waar bij hulpverlening contact niet voorkomen kan worden zullen aanvullende              maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen,          fysieke afscherming.
19. Volg de actuele RIVM-richtlijnen.
 

Garderobe:

20. Er is voldoende ruimte tussen jassen en tassen van bezoekers ten opzichte van                  anderen.
21. Bij de garderobe zijn duidelijke instructies aanwezig, duidelijk zichtbare strepen zullen          getrokken worden of vakken gemaakt die de afstand aangeven van minstens                      anderhalve meter.
22. Wij vragen om de jassen zoveel mogelijk mee te nemen naar de gehuurde ruimte en            daar om de eigen stoel te hangen.
 

Het maken van foto’s of video opnamen is (voorlopig) niet toegestaan. 

Ten slotte: volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van De Vurherd.


 

 
 

Gemeenschapshuis Lierop 

 
Van harte welkom op de website van gemeenschapshuis De Vurherd.

De Vurherd is het gemeenschapshuis van Lierop, één van de vier kerkdorpen van Someren. De Vurherd biedt repetitie- en vergaderruimten aan verenigingen die niet over een eigen accommodatie beschikken. Daarnaast worden in De Vurherd regelmatig zowel sociaal-culturele als commerciële activiteiten georganiseerd. In het hele gebouw is draadloos internet beschikbaar. Diverse ruimten zijn voorzien van presentatiefaciliteiten zoals licht-en geluidsinstallatie of beamer en scherm. De ruimten zijn te huur voor vergaderingen, voorstellingen, repetities en activiteiten. Kijk onder Reserveren voor de mogelijkheden en huurprijzen.

Gemeenschapshuis De Vurherd wordt gerund door de Beheersgroep die samen met de beheerder er naar streeft in een ontspannen en gastvrije sfeer mensen in de Lieropse gemeenschap bij elkaar te brengen. Zo kunt u in de foyer D’n Herd terecht om bij te buurten onder het genot van een kop koffie, thee, fris of een borrel.

 

 

 


Deze maand in de Vurherd
01 januari:

Aanvang: 00:00 - ruimte:
Bekijk ook deze websites eens...

Lierop Leeft! Belangengroep Lierop
Omhoog

Contactgegevens De Vurherd - Lierop

De Vurherd Lierop
Offermansstraat 10
5715 AN  Lierop
Tel.: 0492 - 33 16 73

E-mail: beheerder@devurherd.nl

Beheerder:
José van den Bogaard
Mob.: 06 2214 9580
Copyright: Gemeenschapshuis de VurHerd Lierop 2016 • Website laten maken